Workshop Social Impact Award

Študenti smeru automatizácia, informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve majú možnosť počas bakalárskeho štúdia rozvíjať aj svoje podnikateľské zručnosti. Cieľom je naučiť ich hľadať a využívať podnikateľské príležitosti, naučiť sa uvažovať o fungovaní trhu, o tom, ako by svoje podnikateľské nápady a riešenia mohli dostať až k reálnym zákazníkom.


Účastníci workshopu so svojím lektorom

Iniciatíva Social Impact Award podporuje spoločensky prospešné biznis nápady mladých ľudí. Okrem inšpirácie a vzdelávania poskytuje najlepším nápadom aj štartovací kapitál, inkubačný program a napojenie na mentorov a investorov. Vďaka programu Social Impact Award vznikli vo svete už desiatky úspešných spoločensky prospešných biznisov v najrôznejších oblastiach. Začiatkom letného semestra ak. roka 2014/2015 sa takýto workshop uskutočnil aj pre študentov nášho študijného programu.


Študenti pri práci nad projektom

Zámerom workshopu bolo ukázať študentom, ako možno spojiť podnikanie s dobrou vecou a ukázať im nový pohľad  na riešenie problémov, ktoré vidia okolo seba. Každý problém môže byť pre tvorivého človeka  príležitosťou na vytvorenie užitočného projektu, ktorý vytvára pre druhých úžitok a vie generovať príjmy. Študenti mali možnosť vidieť, ako možno vo vlastnom okolí objavovať námety a inšpirácie na projekty, ako ich treba uchopiť, rozpracovať  a otestovať tak, aby sa zvýšila pravdepodobnosť ich úspešného uplatnenia na reálnom trhu.

Workshop moderoval Juraj Kováč, zakladateľ programu Rozbehni sa!, ktorý učí mladých ľudí nachádzať okolo seba podnikateľské príležitosti a  využívať vlastnú tvorivosť pri zakladaní mikropodnikov s minimálnym kapitálovým krytím. Vďaka jeho netradičnému, otvorenému prístupu mali študenti možnosť otestovať si zaujímavým spôsobom vlastnú kreativitu a inšpirovať sa pre vytváranie vlastných zaujímavých podnikateľských projektov.