Projekt: Povolanie podnikateľ

Získať už počas štúdia reálne skúsenosti s podnikaním, na vlastnej koži si vyskúšať, čo to znamená doviesť zaujímavý podnikateľský nápad od štádia jeho vzniku až po predaj produktu skutočným zákazníkom, je pre študentov naozaj užitočná skúsenosť. Možnosť reálne podnikať v simulovaných legislatívnych podmienkach ako študentská podnikateľská akciová spoločnosť umožňuje na Slovensku už 20 rokov nezisková organizácia Junior Achievement SR, n. o.Študenti Fakulty chemickej a potravinárskej technológie využívajú túto možnosť už niekoľko rokov zapájaním sa do programu Povolanie podnikateľ, ktorý je špecificky určený práve pre vysokoškolákov.

Tento program podporuje podnikateľské a ekonomické myslenie študentov, učí ich etickému rozhodovaniu a orientuje študentov v trhovej ekonomike ešte pred ich vstupom na trh práce.

Pre podnikateľské aktivity študentov vytvára legislatívny rámec nezisková organizácia JASR n.o. V stručnosti možno zhrnúť, že každá študentská podnikateľská skupina so svojim pedagógom uzatvára s JASR Zmluvu o združení FO podľa Občianskeho zákonníka za účelom vzdelávania. Ďalšia podnikateľská činnosť študentskej spoločnosti potom prebieha v simulovaných legislatívnych podmienkach. Ide o simulovaný Obchodný register, Daňový úrad, Zdravotnú aj Sociálnu poisťovňu. Tento spôsob práce umožní študentom získať neoceniteľnú reálnu skúsenosť s podnikaním pri súčasnom rešpektovaní všetkých zákonných predpisov platných SR.

 • Naša fakulta je prvá v Bratislave, ktorá tento program do výučby zaviedla
 • Na programe so študentmi ako konzultanti spolupracujú významní manažéri z praxe, napr.:
  • Ing. Tibor Bôrik - zakladateľ a dlhoročný predseda predstavenstva poisťovne Union
  • Ing. Ivan Lužica - poradenská firma Delloite
  • Ing. Lucia Havliková - podnikateľka a novinárka z TA3
  • Ing. Stanislav Čekovský – Výkonný riaditeľ Anasoft a.s.
 • Spolupracujeme s Technologickým inkubátorom STU ako aj s Centrom pre kariérne poradenstvo CKP STU.