Kontakty

Prihlášky na štúdium

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Pedagogické oddelenie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Kontaktné informácie, prihláška na štúdium, podmienky prijatia: web FCHPT

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Úsek pedagogických činností
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Anna Balogová
e-mail: anna.balogova[at]stuba.sk
tel.: +421 918 674 239
www: http://www.fchpt.stuba.sk

Oddelenie informatizácie a riadenia procesov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Katarína Macušková prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
(sekretariát) (vedúci oddelenia)
e-mail: office[at]kirp.chtf.stuba.sk e-mail: head[at]kirp.chtf.stuba.sk
tel.: (02) 59 325 366 tel.: (02) 59 325 367
mob: 0918 674 366  
fax: (02) 52 496 340  
www: https://www.uiam.sk

Oddelenie matematiky

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Radlinského 9
812 37 Bratislava

Katarína Macušková Doc. RNDr. Vladimír Baláž, CSc.
(sekretariát) (vedúci oddelenia)
  e-mail: vladimir.balaz[at]stuba.sk
  tel.: (02) 59325 341
www: https://www.uiam.sk

Ústav manažmentu

Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Ing. Monika Zatrochová, PhD.
(vedúca oddelenia)
e-mail: monika.zatrochova[at]stuba.sk
tel.: 0918 563 085
www: Ústav manažmentu