Manažéri a riadiaci pracovníci

Väčšina našich absolventov sa uplatnila vo vrcholových funkciách, prípadne funkciách stredného článku riadenia a to nielen v chemickom a potravinárskom priemysle, ale v ostatných odvetviach hospodárstva.

Ing. Ingrid Brocková Riaditeľka Svetovej Banky na Slovensku
Ing. Boris Kostov Generálny riaditeľ AIG Europe SA
Ing. Štefan Rosina, CSc. Prezident Matador, a.s. Púchov a predseda predstavenstva
Ing. Jozef Antošík Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Tento, a.s. Žilina
Ing. Vladimír Balogh Finančný riaditeľ a podpredseda predstavenstva Chemosvit, a.s. Svit
Ing. Ján Király Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Frucona, a.s. Košice
Ing. Jozef Gönczöl Generálny riaditeľ Colnej správy SR
Ing. Jozef Hurný Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Humenské mliekárne, a.s.
Ing. Michal Farbaky Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Solivary, a.s. Prešov
Ing. Marián Majtán Ekonomický riaditeľ a podpredseda predstavenstva, Tento, a.s. Žilina
Ing. Ivan Svítek Riaditeľ úseku privátneho bankovníctva a predaja a člen predstavenstva, Sympatia, a.s. O.C.P. Bratislava
Ing. Dagmar Machová konateľka DM PLAST, s.r.o.
Ing. Július Barič Riaditeľ divíznych služieb, Tauris, a.s. Rimavská Sobota

Názory riadiacich pracovníkov z praxe:

„Potrebujeme univerzálneho technicko-ekonomického inžiniera, ktorý

  • pri osvojení si technologických postupov výroby v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu je schopný aplikovať znalosti z oblasti manažmentu, ekonomiky a práce s ľuďmi;
  • rozumie technologickým a technickým procesom, vzájomnými vzťahmi a súvislosťami medzi nimi a zároveň rozumie ekonomickým dôsledkom pre efektívne a hospodárne riadenie činnosti;
  • ovláda výpočtovú techniku na úrovni užívateľa a ekonomický software, napr. SAP;
  • ovláda aktívne aspoň jeden cudzí jazyk (anglický alebo nemecký jazyk), predovšetkým v technickej, ekonomickej a manažérskej terminológií;
  • má pozitívny životný postoj, pozitívny prístup k riešeniu problémov, dobré komunikačné schopnosti a predovšetkým zmysel pre tímovú prácu;
  • vie navrhnúť, spracovať a vyhodnocovať zložité technicko-ekonomické projekty."